Centrum Małego
Dziecka

Centrum Małego Dziecka powstało, by dbać o zdrowie oraz wpierać rozwój dzieci w kluczowym okresie ich życia.

Klub Dziecięcy
Centrum Małego Dziecka

Klub Dziecięcy Centrum Małego Dziecka, to miejsce szczególne, stworzone z myślą o Dzieciach i dla Dzieci, z myślą o ich potrzebach rozwojowych, psychologicznych i społecznych.

dni otwarte