Rozwój zdolności mowy dzieci - Neurologopedia

Wspieramy rozwój mowy oraz komunikację z dzieckiem

Prowadzimy terapię zaburzeń ustno-twarzowych dzieci, terapię zaburzeń karmienia oraz opóźnionego rozwoju mowy. Zajmujemy się również stymulacją neurologopedyczną dzieci z zespołem wad wrodzonych, mózgowym porażeniem dziecięcym czy upośledzeniem umysłowym. W terapii neurologopedycznej uwzględniamy podejście ogólnorozwojowe.

neurologopedia

Wykorzystujemy metody takie jak:

Metoda Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan NFR

Metoda oparta jest na koncepcji terapeutycznej, która zakłada powtórzenie etapów rozwoju neurofizjologicznego w procesie terapii. Cechą charakterystyczną terapii jest przejście przez kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorów ruchu – specyficznych dla narządów ruchu człowieka oraz jego procesów przyjmowania postawy ciała, a także wzorów właściwych narządowi mowy, które odpowiadają za kontrolę mięśni niezbędnych w wytwarzaniu mowy. Terapia uwzględnia także powtórzenie sekwencji ruchów związanych z małą motoryką oraz sekwencji ruchów gałek ocznych i związanych z nimi mięśni. Istotnym elementem terapii jest rytm (synchronizacja) i równolegle prowadzona stymulacja słuchowa. Metoda Padovan zakłada powtórzenie nabytych procesów ruchu, mowy oraz myślenia w sposób dynamiczny, tak aby centralny system nerwowy był stymulowany poprzez stawianie mu celów rozwojowych.

Terapia pozycji oralnej OPT

Metoda S. R. Johnson reprezentuje paradygmat leczenia taktylno – proprioceptywnego, różnego od tradycyjnych metod wzrokowo – słuchowych. Jest formą interwencji oromotorycznej, ale ukierunkowanej tylko na wywołanie produkcji dźwięku mowy. Terapia przeznaczona jest dla pacjentów z deficytami pozycji oralnej w relacji do zaburzeń mowy lub/i karmienia. Celem terapii ustno-motorycznej jest regulacja wrażliwości dotykowej w obrębie jamy ustnej, polepszenie precyzji zamierzonych ruchów struktur oralnych dla produkcji mowy, a co za tym idzie poprawa komunikacji. Metoda uwzględnia również terapię karmienia w ujęciu sensomotorycznym.

Sensomotoryczna Integracja Odruchów

Dziecko rodzi się z całym kompleksem odruchów, które pozwalają mu przystosować się w naturalny sposób do środowiska które je otacza. Odruchy są neurofizjologiczną podstawą procesów rozwoju i uczenia się, wpływają na funkcjonowanie mózgu, a tym samym aktywizują procesy myślowe i intelektualne dziecka. Z różnych powodów odruchy mogą nie wykształcić się we właściwym czasie, nie rozwinąć, nie dojrzeć i nie zintegrować na poziomie neurosensomotorycznym z ogólnym systemem ruchów. Niezintegrowane odruchy kierują aktywność mózgu do tyłomózgowia, aktywizując strategię obronną, co w dłuższej perspektywie prowadzi do przeciążenia procesów nerwowych, nieprawidłowego napięcia mięśniowego, przeszkadza adekwatnej percepcji, kształtowaniu nawyków racjonalnego myślenia i posługiwania się wiedzą oraz wpływa na profil emocjonalny dziecka. Celem programu jest aktywizacja układu proprioceptywnego, przedsionkowego, taktylnego, słuchowo – wzrokowego w celu optymalizacji funkcjonowania i uczenia się. Skierowany jest na dojrzewanie – torowanie dróg nerwowych i koordynację różnych schematów odruchów między sobą, co umożliwia rozwój naturalnych programów, w które wyposażeni jesteśmy genetycznie. Pozwala to usprawnić i ulepszyć funkcjonowanie niezależnie od wyzwania rozwojowego.

Ustno – twarzowa terapia regulacyjna wg koncepcji R. C. Moralesa

Metoda ustno–twarzowej terapii regulacyjnej jest elementem całościowej koncepcji neurorozwojowej i polega na oddziaływaniu na mięśnie zaangażowane w proces mowy. Są to mięśnie oddechowe, mięśnie kontrolujące ustawienie głowy, mięśnie twarzy, mięśnie jamy ustnej, gardła, krtani i klatki piersiowej. Za pomocą terapii C. Moralesa mogą być leczone sensomotoryczne zaburzenia sfery ustno – twarzowej, które związane są z trudnościami ruchowymi w zakresie funkcji fizjologicznych, takich jak ssanie, połykanie, gryzienie, żucie, oddychanie. Terapia ustno – twarzowa pozwala znormalizować napięcie wspomaganych grup mięśniowych, a jej celem jest prawidłowe lub zbliżone do prawidłowego torowanie wzorców ruchu kompleksu ustno – twarzowego.

Drogi Użytkowniku,

25 maja b.r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).Centrum Małego Dziecka, szanując prawo do prywatności swoich Użytkowników i ich opiekunów prawnych podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie Państwa danych przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu świadczonych usług. W załączeniu przekazujemy Państwu informację dotyczącą zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z poważaniem,

Dyrekcja i pracownicy

 

Centrum Małego Dziecka

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.